rattanachon1999
     
Home รถบรรทุกให้เช่า รถเกรดเดอร์
บริการใช้เช่ารายวันรายเดือน รถเกรดเดอร์ ในราคากันเอง
รถเกรดเดอร์

truck_019

truck_020

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 12,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 7,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 300,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 180,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 


เช่า รถบรรทุก

small_truckราคาเริ่มต้น เพียง

3,500.-
บาท / วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถแม็คโคร

small_backhoeราคาเริ่มต้น เพียง
4,500.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถเกรดเดอร์

small_graderราคาเริ่มต้น เพียง
12,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถบรรทุกน้ำ

small_water_tankราคาเริ่มต้น เพียง
5,500.- บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถบดถนน

small_road_rollerราคาเริ่มต้น เพียง
5,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถ JCB

small_JCBราคาเริ่มต้น เพียง
6,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

land_knowledge