rattanachon1999
     
บริการใช้เช่ารายวันรายเดือน รถบรรทุก ในราคากันเอง
รถบรรทุกหกล้อดั๊ม (5 คิว)

truck_013

truck_013

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 3,500.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 2,500.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 85,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 60,000.-

 
รถบรรทุกสิบล้อดั๊ม

truck_021

truck_021

 

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 5,500.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 3,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 120,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 75,000.-

3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 


เช่า รถบรรทุก

small_truckราคาเริ่มต้น เพียง

3,500.-
บาท / วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถแม็คโคร

small_backhoeราคาเริ่มต้น เพียง
4,500.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถเกรดเดอร์

small_graderราคาเริ่มต้น เพียง
12,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถบรรทุกน้ำ

small_water_tankราคาเริ่มต้น เพียง
5,500.- บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถบดถนน

small_road_rollerราคาเริ่มต้น เพียง
5,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถ JCB

small_JCBราคาเริ่มต้น เพียง
6,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

land_knowledge