rattanachon1999
     
บริการใช้เช่ารายวันรายเดือน รถแม็คโคร ในราคากันเอง
รถแม็คโครบูมยาว

sattahiptruck_01_06

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 16,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 11,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 400,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 300,000.-

 
รถแม็คโครล้อยาง สะกัด

sattahiptruck_01_06

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 15,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 10,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 350,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 270,000.-

 
รถแม็คโคร SK 35

sattahiptruck_01_06

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 4,500.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 3,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 80,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 75,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 
รถแม็คโคร ZX 200 หัวสะกัด

sattahiptruck_01_06

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 15,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 10,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 360,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 270,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 
รถแม็คโคร ZX 200 หัวขุด

sattahiptruck_01_06

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 11,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 9,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 270,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 120,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 
รถแม็คโคร PC 60 หัวขุด

sattahiptruck_01_06

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 6,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 4,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 150,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 90,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 
รถแม็คโคร CAT 320 หัวขุด

sattahiptruck_01_06

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 11,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 6,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 270,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 150,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 
รถแม็คโคร CAT 312 หัวขุด

truck_010

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 8,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 5,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 210,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 120,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 
รถแม็คโคร ZX 120 หัวขุด

truck_011

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 8,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 5,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 210,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 120,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 
รถแม็คโคร ล้อยาง หัวขุด

truck_012

ราคารายวัน
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ วันละ 11,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ วันละ 8,000.- (รับ 7 วัน ขึ้นไป)

ราคารายเดือน ( ราคาเหมาเดือน ทำหรือไม่ คิดราคาเท่าเดิม)
1. รวมน้ำมัน และพนักงานขับรถ เดือนละ 300,000.-
2. ไม่รวมน้ำมัน รวมพนักงานขับรถ เดือนละ 180,000.-
3. ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง

 


เช่า รถบรรทุก

small_truckราคาเริ่มต้น เพียง

3,500.-
บาท / วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถแม็คโคร

small_backhoeราคาเริ่มต้น เพียง
4,500.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถเกรดเดอร์

small_graderราคาเริ่มต้น เพียง
12,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถบรรทุกน้ำ

small_water_tankราคาเริ่มต้น เพียง
5,500.- บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถบดถนน

small_road_rollerราคาเริ่มต้น เพียง
5,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

เช่า รถ JCB

small_JCBราคาเริ่มต้น เพียง
6,000.-
บาท/วัน

(ราคารวมน้ำมัน มีคนขับให้)

ดูรายละเอียด

land_knowledge